Statystyki

Liczba obserwacji - 25766
Liczba gatunków - 219
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 4822
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2301
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1336
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1266
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 1084
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 1007
 7. Kot domowy (Felis catus) 883
 8. Kos (Turdus merula) 755
 9. Zając szarak (Lepus europaeus) 703
 10. Borsuk (Meles meles) 656
 11. Kuna domowa (Martes foina) 630
 12. Zaskroniec (Natrix natrix) 591
 13. Kuna (Martes sp.) 553
 14. Dzik (Sus scrofa) 455
 15. Wróbel (Passer domesticus) 450
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 262
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 249
 18. Myszołów (Buteo buteo) 232
 19. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 225
 20. Śpiewak (Turdus philomelos) 218
 21. Bażant (Phasianus colchicus) 209
 22. Kawka (Coloeus monedula) 207
 23. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 188
 24. Kwiczoł (Turdus pilaris) 181
 25. Kuna leśna (Martes martes) 180
 26. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 180
 27. Dymówka (Hirundo rustica) 165
 28. Rudzik (Erithacus rubecula) 164
 29. Szpak (Sturnus vulgaris) 161
 30. Puszczyk (Strix aluco) 159
 31. Padalec (Anguis fragilis) 157
 32. Tchórz (Mustela putorius) 150
 33. Pies domowy (Canis familiaris) 149
 34. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 143
 35. Kret (Talpa europaea) 141
 36. Łoś (Alces alces) 132
 37. Sójka (Garrulus glandarius) 128
 38. Mazurek (Passer montanus) 125
 39. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 122
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 110
 41. Wrona siwa (Corvus cornix) 103
 42. Zięba (Fringilla coelebs) 97
 43. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 92
 44. Łasica (Mustela nivalis) 91
 45. Bogatka (Parus major) 86
 46. Gawron (Corvus frugilegus) 86
 47. Wydra (Lutra lutra) 81
 48. Żaba trawna (Rana temporaria) 80
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 79
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 73
 51. Gąsiorek (Lanius collurio) 67
 52. Uszatka (Asio otus) 64
 53. Sroka (Pica pica) 64
 54. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 63
 55. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 61
 56. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 60
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 56
 58. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 52
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 46
 60. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 45
 61. Gryzoń (Rodentia) 45
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 44
 63. Kuropatwa (Perdix perdix) 42
 64. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 40
 65. Makolągwa (Carduelis cannabina) 37
 66. Kapturka (Sylvia atricapilla) 35
 67. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 34
 68. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 33
 69. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 33
 70. Szczygieł (Carduelis carduelis) 32
 71. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 31
 72. Wilk (Canis lupus) 31
 73. Szop pracz (Procyon lotor) 29
 74. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 29
 75. Dzwoniec (Chloris chloris) 27
 76. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 77. Daniel (Dama dama) 25
 78. Gronostaj (Mustela erminea) 24
 79. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 80. Cierniówka (Sylvia communis) 22
 81. Krogulec (Accipiter nisus) 22
 82. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 22
 83. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 84. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 19
 85. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 86. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 87. Piegża (Sylvia curruca) 17
 88. Skowronek (Alauda arvensis) 16
 89. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 90. Jerzyk (Apus apus) 14
 91. Żubr (Bison bonasus) 14
 92. Słonka (Scolopax rusticola) 14
 93. Mewa siwa (Larus canus) 14
 94. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 13
 95. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 96. Mewa (Larus sp.) 13
 97. Pustułka (Falco tinnunculus) 13
 98. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 99. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 100. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 101. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 102. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 103. Nietoperz (Chiroptera) 10
 104. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 105. Pliszka żółta (Motacilla flava) 9
 106. Łyska (Fulica atra) 9
 107. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 9
 108. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 9
 109. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 9
 110. Kowalik (Sitta europaea) 8
 111. Czyż (Spinus spinus) 8
 112. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 113. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 114. Brzegówka (Riparia riparia) 7
 115. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 116. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 117. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 118. Popielica (Glis glis) 7
 119. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 120. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 6
 121. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 122. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 123. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 124. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 125. Lerka (Lullula arborea) 5
 126. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 127. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 128. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 129. Płomykówka (Tyto alba) 5
 130. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 131. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 132. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 133. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 5
 134. Kumak nizinny (Bombina bombina) 5
 135. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 136. Srokosz (Lanius excubitor) 4
 137. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 138. Pójdzka (Athene noctua) 4
 139. Bączek (Ixobrychus minutus) 4
 140. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 141. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 142. Kruk (Corvus corax) 4
 143. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 4
 144. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 145. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 146. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 147. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 148. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 149. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 150. Jastrząb (Accipiter gentilis) 3
 151. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 152. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 153. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 154. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 155. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 156. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 157. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 158. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 159. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 160. Droździk (Turdus iliacus) 2
 161. Ryś (Lynx lynx) 2
 162. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 163. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 164. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 165. Żołna (Merops apiaster) 2
 166. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 167. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 168. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 169. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 170. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 171. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 172. Muflon (Ovis ammon) 2
 173. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 174. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 175. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 177. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 178. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 179. Gągoł (Bucephala clangula) 2
 180. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 181. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 182. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 183. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 184. Derkacz (Crex crex) 1
 185. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 186. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 187. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 188. Żuraw (Grus grus) 1
 189. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 190. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 191. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 192. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 193. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 194. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 195. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 196. Siniak (Columba oenas) 1
 197. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 198. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 199. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 200. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 201. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 202. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 203. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 204. Dudek (Upupa epops) 1
 205. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 206. Karolinka (Aix sponsa) 1
 207. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 208. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 209. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 210. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 211. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 212. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 213. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 214. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 215. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 216. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 217. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 218. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 219. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 220. Badylarka (Micromys minutus) 1
 221. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 222. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 223. Czubatka (Lophophanes cristatus) 1
 224. Puchacz (Bubo bubo) 1
 225. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
 226. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 1
 227. Sóweczka (Glaucidium passerinum) 1
 228. Kormoran (Phalacrocorax carbo) 1
 229. Bocian czarny (Ciconia nigra) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 8931
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 4952
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2335
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1765
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1352
 6. Dzik (Sus scrofa) 1247
 7. Zaskroniec (Natrix natrix) 1085
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 1010
 9. Kot domowy (Felis catus) 892
 10. Kos (Turdus merula) 764
 11. Żaba trawna (Rana temporaria) 726
 12. Zając szarak (Lepus europaeus) 716
 13. Borsuk (Meles meles) 666
 14. Kuna domowa (Martes foina) 633
 15. Kuna (Martes sp.) 555
 16. Wróbel (Passer domesticus) 486
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 425
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 336
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 284
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 264
 21. Myszołów (Buteo buteo) 254
 22. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 250
 23. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 236
 24. Śpiewak (Turdus philomelos) 219
 25. Bażant (Phasianus colchicus) 210
 26. Kawka (Coloeus monedula) 208
 27. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 188
 28. Kwiczoł (Turdus pilaris) 188
 29. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 188
 30. Kuna leśna (Martes martes) 181
 31. Dymówka (Hirundo rustica) 175
 32. Padalec (Anguis fragilis) 175
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 166
 34. Łoś (Alces alces) 163
 35. Pies domowy (Canis familiaris) 161
 36. Puszczyk (Strix aluco) 159
 37. Tchórz (Mustela putorius) 151
 38. Kret (Talpa europaea) 148
 39. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 144
 40. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 143
 41. Mazurek (Passer montanus) 134
 42. Sójka (Garrulus glandarius) 130
 43. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 130
 44. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 116
 45. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 111
 46. Trznadel (Emberiza citrinella) 110
 47. Wrona siwa (Corvus cornix) 106
 48. Gawron (Corvus frugilegus) 104
 49. Zięba (Fringilla coelebs) 100
 50. Łasica (Mustela nivalis) 94
 51. Bogatka (Parus major) 88
 52. Wydra (Lutra lutra) 81
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 74
 54. Gąsiorek (Lanius collurio) 67
 55. Sroka (Pica pica) 65
 56. Daniel (Dama dama) 65
 57. Uszatka (Asio otus) 64
 58. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 64
 59. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 61
 60. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 61
 61. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 60
 62. Bóbr europejski (Castor fiber) 56
 63. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 52
 64. Pliszka siwa (Motacilla alba) 47
 65. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 47
 66. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 67. Gryzoń (Rodentia) 45
 68. Kuropatwa (Perdix perdix) 44
 69. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 42
 70. Makolągwa (Carduelis cannabina) 39
 71. Kapturka (Sylvia atricapilla) 35
 72. Wilk (Canis lupus) 34
 73. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 33
 74. Szczygieł (Carduelis carduelis) 33
 75. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 32
 76. Szop pracz (Procyon lotor) 31
 77. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 31
 78. Dzwoniec (Chloris chloris) 28
 79. Kumak nizinny (Bombina bombina) 26
 80. Gronostaj (Mustela erminea) 24
 81. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 82. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 83. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 84. Jerzyk (Apus apus) 23
 85. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 23
 86. Cierniówka (Sylvia communis) 22
 87. Krogulec (Accipiter nisus) 22
 88. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 22
 89. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 90. Jer (Fringilla montifringilla) 19
 91. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 92. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 93. Piegża (Sylvia curruca) 17
 94. Skowronek (Alauda arvensis) 16
 95. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 15
 96. Żubr (Bison bonasus) 15
 97. Słonka (Scolopax rusticola) 14
 98. Mewa siwa (Larus canus) 14
 99. Brzegówka (Riparia riparia) 13
 100. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 101. Mewa (Larus sp.) 13
 102. Pustułka (Falco tinnunculus) 13
 103. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 13
 104. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 105. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 106. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 107. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 108. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 109. Nietoperz (Chiroptera) 10
 110. Pliszka żółta (Motacilla flava) 10
 111. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 10
 113. Łyska (Fulica atra) 9
 114. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 115. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 116. Kowalik (Sitta europaea) 8
 117. Czyż (Spinus spinus) 8
 118. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 119. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 120. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 121. Popielica (Glis glis) 7
 122. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 123. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 6
 124. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 125. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 126. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 127. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 6
 128. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 129. Lerka (Lullula arborea) 5
 130. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 131. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 132. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 133. Płomykówka (Tyto alba) 5
 134. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 135. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 136. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 137. Muflon (Ovis ammon) 5
 138. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 139. Srokosz (Lanius excubitor) 4
 140. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 141. Pójdzka (Athene noctua) 4
 142. Bączek (Ixobrychus minutus) 4
 143. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 144. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 145. Kruk (Corvus corax) 4
 146. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 4
 147. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 148. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 149. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 150. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 151. Ryś (Lynx lynx) 3
 152. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 153. Jastrząb (Accipiter gentilis) 3
 154. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 155. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 156. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 157. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 158. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 159. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 160. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 161. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 162. Droździk (Turdus iliacus) 2
 163. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 164. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 165. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 166. Żołna (Merops apiaster) 2
 167. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 168. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 169. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 170. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 171. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 172. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 173. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 174. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 175. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 176. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 177. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 178. Czubatka (Lophophanes cristatus) 2
 179. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 180. Gągoł (Bucephala clangula) 2
 181. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 182. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 183. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 184. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 185. Derkacz (Crex crex) 1
 186. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 187. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 188. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 189. Żuraw (Grus grus) 1
 190. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 191. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 192. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 193. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 194. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 195. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 196. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 197. Siniak (Columba oenas) 1
 198. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 199. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 200. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 201. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 202. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 203. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 204. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 205. Dudek (Upupa epops) 1
 206. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 207. Karolinka (Aix sponsa) 1
 208. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 209. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 210. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 211. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 212. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 213. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 214. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 215. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 216. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 217. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 218. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 219. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 220. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 221. Badylarka (Micromys minutus) 1
 222. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 223. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 224. Puchacz (Bubo bubo) 1
 225. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
 226. Nur czarnoszyi (Gavia arctica) 1
 227. Sóweczka (Glaucidium passerinum) 1
 228. Kormoran (Phalacrocorax carbo) 1
 229. Bocian czarny (Ciconia nigra) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 15670
 2. Ptaki 7534
 3. Płazy 1681
 4. Gady 881
Liczba obserwatorów - 274
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 4731
 • Karol - 2219
 • barutko - 2106
 • elf_zielony - 1835
 • Mustela - 1137
 • Tadek - 971
 • tmaszkal - 836
 • Avocet - 767
 • mawez - 558
 • AW - 550
 • chris - 515
 • Magdalena Lewińska - 470
 • pawelg - 316
 • arecky - 313
 • EvaPos - 254
 • Accipiter - 228
 • swiergol1 - 217
 • W.Stephan - 211
 • Ewa Z-G - 204
 • Magma - 204
 • aaadam91 - 203
 • piegos - 197
 • Morinellus - 188
 • Batman - 186
 • ahudy - 175
 • luladasilva - 162
 • w-michalik - 145
 • refleksja - 134
 • Dawid K. - 124
 • barto - 119
 • Agnieshka - 119
 • Jarek Słowikowski - 106
 • raq - 104
 • borealoides - 104
 • ChPK - 101
 • mossflora - 88
 • claviceps - 88
 • Dawid - 85
 • DiaNa - 79
 • tomekB - 78
 • Gonia - 75
 • SlMic - 75
 • MBonk - 66
 • Krzysztof_Kowalczyk - 65
 • Mariusz - 60
 • PiotrK - 59
 • Jerz - 54
 • LukaszBerlik - 52
 • pzc - 50
 • mfabik - 47
 • czarnopysk - 45
 • surnia - 44
 • whitewolf - 41
 • AdamGarbowski - 41
 • Alexandre Flesch - 40
 • JM - 38
 • Alex_Klnk - 35
 • gosikb - 35
 • Triakis - 31
 • LeszekM - 30
 • mk - 30
 • awbaran - 30
 • Derty - 28
 • Claudia - 27
 • lansjer - 24
 • Łukasz - 23
 • K.S. - 23
 • ornitoholik - 23
 • Chlido - 22
 • Szymon_Rogaczewski - 22
 • Justijne - 21
 • Marek - 20
 • Marcin K. - 20
 • akosskraj - 18
 • Internet - 17
 • a.czylok - 17
 • OlafWśrodZwierząt - 17
 • Gumelcia - 16
 • szkrabina - 14
 • WojtekB - 14
 • yevaud - 13
 • A.Pałucki - 13
 • Maks S - 13
 • Elizuo - 12
 • EmiliaB - 12
 • witold.ziaja@carpatica.org - 12
 • chelifer - 11
 • Mystacina - 11
 • DominikM - 11
 • RobertWroblewski - 10
 • Martku - 10
 • Raven - 10
 • Zuzanna - 10
 • KB - 10
 • Wojtek i Wilk - 10
 • CzarekM - 10
 • slovianka - 9
 • mifronus - 9
 • trick89 - 9
 • MagdaS - 9
 • Konrad - 8
 • Dawid Panasiuk - 7
 • kmikicinska - 7
 • wotus - 7
 • EwaDob - 7
 • cornix - 6
 • lolawawa - 6
 • anemonek - 6
 • edyta - 6
 • Macsob - 5
 • agata96 - 5
 • Minsc - 5
 • Agnieszka Żelaznowska - 5
 • jewiniec - 4
 • Mieczysław - 4
 • - 4
 • Buba - 4
 • walik_kl - 4
 • mgars - 4
 • Świstaki - 4
 • Ornitolog - 3
 • Nightjar - 3
 • kroplik - 3
 • AgnieszkaA - 3
 • Knyszka - 3
 • Weronika_99 - 3
 • rekoszk - 3
 • racend - 3
 • rafalsz89 - 3
 • Tomek F - 3
 • Rarog - 3
 • AniaSz - 2
 • md - 2
 • maciek - 2
 • WesolyBimbrownik1984 - 2
 • garrulus - 2
 • przyrodnik - 2
 • pallad_2 - 2
 • khenel - 2
 • alicjab - 2
 • Scapularis - 2
 • Bartek P - 2
 • - 2
 • Kurczakowa - 2
 • ArtBaranowski - 2
 • sebastianjakowszczenko@gmail.com - 2
 • Ryś - 2
 • vitas - 2
 • MDec - 2
 • Ah - 2
 • Agnieszka - 1
 • tosiu - 1
 • Ochota - 1
 • p333 - 1
 • weronika_janus - 1
 • wilk - 1
 • Birdwatcher - 1
 • helix - 1
 • Saszka - 1
 • emarkaz - 1
 • Franka - 1
 • eruane - 1
 • micra - 1
 • mieciakot - 1
 • adamrybarczyk - 1
 • AnnaCatherina - 1
 • Raintek - 1
 • jurek b. - 1
 • piotrgaosz - 1
 • E150a - 1
 • michu40i4 - 1
 • Meg - 1
 • vengo - 1
 • wojtek - 1
 • Emil Paluch Okiem Natury - 1
 • dwustokrotka - 1
 • rudawka - 1
 • Bartek - 1
 • tmarszalek - 1
 • dobgo@o2.pl - 1
 • AngelHeart - 1
 • bruksi - 1
 • MJobda - 1
 • pg - 1
 • monedula - 1
 • AgatS - 1
 • bea_bak - 1
 • Barbara - 1
 • Asio_otus - 1
 • JoannaB - 1
 • janowska - 1
 • Weronika1505 - 1
 • robak2613@wp.pl - 1
 • mr.andrzejs - 1
 • oper4 - 1
 • RLucka - 1
 • Sarna - 1
 • Czarna Owca - 1
 • Ed - 1