Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Nieoznaczony Ssaki EvaPos 2023-10-04 2023-10-04 więcej
Kot domowy (Felis catus) Ssaki Dawid K. 2023-10-02 2023-10-03 więcej
Zaskroniec (Natrix natrix) Gady Tadek 2023-10-03 2023-10-03 więcej
Zaskroniec (Natrix natrix) Gady Tadek 2023-10-03 2023-10-03 więcej
Myszarka polna (Apodemus agrarius) Ssaki Tadek 2023-10-03 2023-10-03 więcej
Nieoznaczony Ssaki Tadek 2023-10-03 2023-10-03 więcej
Zaskroniec (Natrix natrix) Gady Tadek 2023-10-03 2023-10-03 więcej
Kot domowy (Felis catus) Ssaki Tadek 2023-10-03 2023-10-03 więcej
Nieoznaczony Ptaki Tadek 2023-10-04 2023-10-03 więcej
Kot domowy (Felis catus) Ssaki AW 2023-09-13 2023-10-03 więcej

Ostatnie wiadomości

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na śmiertelność zwierząt na drogach.

W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury drogowej obserwowanym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kolizje drogowe ze zwierzętami stały się realnym zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji drogowej zależy od szeregu czynników związanych z parametrami dróg oraz ich otoczeniem jak np. obecnością wygrodzeń, krętością dróg, rodzajem siedlisk czy wreszcie cechami ekologicznymi występujących na danym terenie gatunków zwierząt.

Statystyki

Liczba obserwacji

23407

Liczba gatunków

213

Liczba ofiar

36000

Liczba obserwatorów

257