Wiadomości

2023-11-26 16:03:00

Czasowa oraz przestrzenna charakterystyka kolizji drogowych ze zwierzyną w Polsce

Liczba kolizji drogowych ze zwierzyną w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. W latach 2007-2019 liczba ta uległa w naszym kraju podwojeniu. W tym samym czasie jednak całkowita liczba wypadków drogowych wzrosła nie więcej niż o 20%. Czasowy oraz przestrzenny wzorzec zdarzeń drogowych ze zwierzyną istotnie odbiega od tego notowanego podczas wypadków i kolizji drogowych ogółem. Zjawisku temu przyjrzał się zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.

2023-02-02 15:17:00

Wpływ wybranych czynników środowiskowych na śmiertelność zwierząt na drogach.

W związku z intensywnym rozwojem infrastruktury drogowej obserwowanym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat kolizje drogowe ze zwierzętami stały się realnym zagrożeniem dla zachowania bioróżnorodności oraz dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji drogowej zależy od szeregu czynników związanych z parametrami dróg oraz ich otoczeniem jak np. obecnością wygrodzeń, krętością dróg, rodzajem siedlisk czy wreszcie cechami ekologicznymi występujących na danym terenie gatunków zwierząt.

2022-12-30 15:48:00

Nowy Rok

W nadchodzącym 2023 roku życzymy wszystkim Obserwatorom i Sympatykom Rejestru życzymy realizacji planów i postanowień, spełnienia oraz sukcesów prywatnych i zawodowych, a także dobrego zdrowia, spokoju i równowagi na co dzień.
 
Zgodnie z naszym corocznym zwyczajem, w okresie noworocznym, przyznajemy losowo wybranej osobie nagrodę książkową. Ponadto, trzech najaktywniejszych Obserwatorów, tj. z największą liczbą wpisów, otrzymuje upominek. W tym roku główną nagrodę książkową ("Pióra sów Europy", M. Cieślak) otrzymuje tmaszkal, a upominki trafią do: PrzemekS, barutko oraz elf_zielony.
 

Wszystkim Obserwatorom życzymy pomyślności i spełnienia w nowym roku!

Koordynatorzy
"Zwierzęta na Drodze"

2022-10-30 07:04:00

Tempo zanikania ofiar kolizji wskutek działalności padlinożerców

Drogi oddziałują niekorzystnie na przyrodę pośrednio poprzez fragmentację i utratę siedlisk oraz bezpośrednio wskutek śmiertelności drogowej zwierząt. Według szacunków 194 miliony ptaków oraz 29 milionów ssaków ginie rocznie pod kołami pojazdów na Europejskich drogach. Wskutek tego tworzy się w środowisku regularny dostęp do zasobów biomasy w postaci padłych zwierząt. Nic dziwnego, że są one poszukiwanym i wykorzystywanym przez wszelkiego rodzaju padlinożerców źródłem pożywienia.

2022-07-26 07:22:00

„Zwierzęta pod kołami” – podsumowanie 12 lat obserwacji z Belgii.

Oddziaływanie dróg na środowisko przyrodnicze odbywa się na wiele sposobów. Są wśród nich fragmentacja i utrata siedlisk, izolacja populacji czy śmiertelność zwierząt na drogach. Ten ostatni czynnik jest jednym z bardziej namacalnych i bezpośrednich skutków obecności infrastruktury drogowej. Najnowsze szacunki mówią o 29 milionach ssaków i 194 milionach ptaków ginących rocznie na Europejskich drogach.