Wiadomości

2024-05-31 12:24:00

Zwierzęta na Drodze w "Ptakach Podkarpacia".

Miło nam poinformować, że w ostatnich dniach ukazała się kolejna publikacja Rejestru dotycząca śmiertelności ptaków na drogach w Polsce. Tym razem praca dotyczy zagadnienia w skali regionalnej, gdyż jest odpowiedzią na zaproszenie Redakcji czasopisma naukowego „Ptaki Podkarpacia”. W niniejszej publikacji prezentujemy podstawowe statystyki zderzeń ptaków z pojazdami w województwie podkarpackim w oparciu o dane Rejestru, ale również podejmujemy próbę ukazania specyfiki regionalnej tego zjawiska. Streszczenie oraz link do pełnego tekstu pracy zamieszczamy poniżej.

Dziękujemy wszystkim obserwatorom z regionu podkarpackiego za zaangażowanie oraz czas poświęcony na zebranie i wprowadzenie obserwacji do Rejestru, które przyczyniły się do powstania prezentowanej tutaj publikacji.

 

2024-04-06 17:19:00

Czy przejścia dla zwierząt są skuteczne? Przegląd światowej literatury.

Jednym z głównych zagrożeń jakie stwarzają ciągi komunikacyjne są kolizje z pojazdami oraz ograniczenie swobody przemieszczania się zwierząt. Powszechnym rozwiązaniem ograniczającym niekorzystny, barierowy wpływ dróg na faunę są przejścia dla zwierząt w formie mostów, tuneli czy przepustów pod drogami. Często jednak ich skuteczność pozostaje nieznana. W czasopiśmie Journal of Applied Ecology ukazał się przeglądowy artkuł przedstawiający syntezę światowej literatury na temat efektywności przejść dla zwierząt dokonaną przez zespół czołowych ekspertów z dziedziny ekologii dróg.

2024-01-20 12:23:00

Pierwsze podsumowanie w oparciu o dane Rejestru – śmiertelność ptaków na drogach w Polsce

W odróżnieniu od wcześniejszych wiadomości, w których opisywaliśmy publikacje zewnętrzne, tym razem z przyjemnością prezentujemy opracowanie własne, powstałe na podstawie obserwacji wprowadzanych przez współpracowników portalu Zwierzęta na Drodze. Celem publikacji było podsumowanie danych o śmiertelności ptaków na drogach w Polsce. Przedstawiamy liczebność i skład gatunkowy ofiar, fenologię śmiertelności, charakterystykę siedliskową miejsc kolizji oraz mało znane fakty dotyczące kolizji wieloosobnikowych. Praca ukazała się w Ornis Polonica – renomowanym kwartalniku krajowym, publikującym oryginalne recenzowane prace naukowe z dziedziny ornitologii. Streszczenie oraz link do pełnego tekstu pracy zamieszczamy poniżej.

W tym miejscu pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim współpracownikom i wolontariuszom za wrażliwość i troskę o los zwierząt ginących na drogach oraz zaangażowanie, które przyczynia się do współtworzenia bazy danych Zwierzęta na Drodze. Wkład ten umożliwił powstanie prezentowanej tu publikacji, jest też bezcenny dla pogłębienia ogólnej wiedzy o problemie śmiertelności zwierząt na drogach.

2023-12-24 10:07:00

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Wszystkim Obserwatorom i Sympatykom Rejestru życzymy spokojnych Świąt oraz pomyślności w nowym roku, spełnienia wielu ciekawych inspiracji, spokoju, czasu dla siebie i bliskich oraz dużo słońca na co dzień.
 
Naszym corocznym zwyczajem, na zakończenie każdego roku przyznajemy losowo wybranej osobie nagrodę książkową. Ponadto, trzech najaktywniejszych Obserwatorów, tj. z największą liczbą wpisów, otrzymuje upominek. W tym roku szczęście uśmiechnęło się do EvaPos, która otrzymuje główną nagrodę książkową. Upominki trafią natomiast do następujących Obserwatorów: PrzemekSbarutko oraz elf_zielony.
 
Z pozdrowieniami
 
Koordynatorzy
"Zwierzęta na Drodze"
2023-11-26 16:03:00

Czasowa oraz przestrzenna charakterystyka kolizji drogowych ze zwierzyną w Polsce

Liczba kolizji drogowych ze zwierzyną w Polsce wykazuje stały trend wzrostowy. W latach 2007-2019 liczba ta uległa w naszym kraju podwojeniu. W tym samym czasie jednak całkowita liczba wypadków drogowych wzrosła nie więcej niż o 20%. Czasowy oraz przestrzenny wzorzec zdarzeń drogowych ze zwierzyną istotnie odbiega od tego notowanego podczas wypadków i kolizji drogowych ogółem. Zjawisku temu przyjrzał się zespół badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego.