Wykresy

Filtr wykresu

Liczba kolizji w poszczególnych miesiącach - Wykres zbiorczy.


Liczba obserwacji według kategorii drogi (1999 - 2024)


Liczba obserwacji oraz ofiar kolizji (1999 - 2024)


Liczba obserwacji według środowiska (1999 - 2024)