Statystyki

Liczba obserwacji - 23742
Liczba gatunków - 214
Liczba obserwacji
 1. Jeż (Erinaceus sp.) 4419
 2. Lis (Vulpes vulpes) 2187
 3. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1250
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1142
 5. Ropucha szara (Bufo bufo) 1012
 6. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 939
 7. Kot domowy (Felis catus) 712
 8. Zając szarak (Lepus europaeus) 650
 9. Kos (Turdus merula) 622
 10. Borsuk (Meles meles) 594
 11. Kuna domowa (Martes foina) 589
 12. Zaskroniec (Natrix natrix) 569
 13. Kuna (Martes sp.) 512
 14. Wróbel (Passer domesticus) 425
 15. Dzik (Sus scrofa) 416
 16. Grzywacz (Columba palumbus) 248
 17. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 243
 18. Myszołów (Buteo buteo) 202
 19. Kawka (Corvus monedula) 196
 20. Śpiewak (Turdus philomelos) 196
 21. Bażant (Phasianus colchicus) 186
 22. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 174
 23. Kuna leśna (Martes martes) 174
 24. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 174
 25. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 171
 26. Kwiczoł (Turdus pilaris) 168
 27. Rudzik (Erithacus rubecula) 162
 28. Padalec (Anguis fragilis) 156
 29. Szpak (Sturnus vulgaris) 154
 30. Dymówka (Hirundo rustica) 154
 31. Puszczyk (Strix aluco) 152
 32. Tchórz (Mustela putorius) 144
 33. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 133
 34. Pies domowy (Canis familiaris) 131
 35. Kret (Talpa europaea) 130
 36. Sójka (Garrulus glandarius) 122
 37. Mazurek (Passer montanus) 121
 38. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 119
 39. Łoś (Alces alces) 118
 40. Trznadel (Emberiza citrinella) 105
 41. Wrona siwa (Corvus cornix) 93
 42. Zięba (Fringilla coelebs) 92
 43. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 85
 44. Łasica (Mustela nivalis) 84
 45. Bogatka (Parus major) 82
 46. Żaba trawna (Rana temporaria) 80
 47. Wydra (Lutra lutra) 79
 48. Gawron (Corvus frugilegus) 78
 49. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 71
 50. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 70
 51. Gąsiorek (Lanius collurio) 65
 52. Sroka (Pica pica) 62
 53. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 60
 54. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 57
 55. Uszatka (Asio otus) 56
 56. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 55
 57. Bóbr europejski (Castor fiber) 54
 58. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 48
 59. Pliszka siwa (Motacilla alba) 44
 60. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 42
 61. Gryzoń (Rodentia) 42
 62. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 39
 63. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 39
 64. Kuropatwa (Perdix perdix) 38
 65. Makolągwa (Carduelis cannabina) 36
 66. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 32
 67. Kapturka (Sylvia atricapilla) 32
 68. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 32
 69. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 29
 70. Szop pracz (Procyon lotor) 29
 71. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 29
 72. Szczygieł (Carduelis carduelis) 29
 73. Dzwoniec (Chloris chloris) 27
 74. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 27
 75. Wilk (Canis lupus) 27
 76. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 26
 77. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 78. Daniel (Dama dama) 24
 79. Gronostaj (Mustela erminea) 22
 80. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 81. Cierniówka (Sylvia communis) 21
 82. Krogulec (Accipiter nisus) 21
 83. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 20
 84. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 85. Oknówka (Delichon urbicum) 17
 86. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 17
 87. Piegża (Sylvia curruca) 17
 88. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 15
 89. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 90. Mewa siwa (Larus canus) 14
 91. Jerzyk (Apus apus) 13
 92. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 93. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 94. Żubr (Bison bonasus) 12
 95. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 96. Mewa (Larus sp.) 12
 97. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 98. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 99. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 100. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 101. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 102. Nietoperz (Chiroptera) 10
 103. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 10
 104. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 105. Pliszka żółta (Motacilla flava) 9
 106. Łyska (Fulica atra) 9
 107. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 9
 108. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 9
 109. Kowalik (Sitta europaea) 8
 110. Czyż (Spinus spinus) 8
 111. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 8
 112. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 8
 113. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 114. Brzegówka (Riparia riparia) 7
 115. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 116. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 117. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 7
 118. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 119. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 120. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 121. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 122. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 123. Popielica (Glis glis) 6
 124. Lerka (Lullula arborea) 5
 125. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 126. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 127. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 128. Płomykówka (Tyto alba) 5
 129. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 130. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 131. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 132. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 133. Kumak nizinny (Bombina bombina) 5
 134. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 135. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 136. Pójdzka (Athene noctua) 4
 137. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 138. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 139. Kruk (Corvus corax) 4
 140. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 3
 141. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 142. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 143. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 144. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 145. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 146. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 147. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 3
 148. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 149. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 150. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 151. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 152. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 153. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 154. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 155. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 156. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 157. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 158. Jer (Fringilla montifringilla) 2
 159. Droździk (Turdus iliacus) 2
 160. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 161. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 162. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 163. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 164. Żołna (Merops apiaster) 2
 165. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 166. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 167. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 168. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 169. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 170. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 171. Muflon (Ovis ammon) 2
 172. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 173. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 174. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 175. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 176. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 177. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 178. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 179. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 180. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 181. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 182. Derkacz (Crex crex) 1
 183. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 184. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 185. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 186. Ryś (Lynx lynx) 1
 187. Żuraw (Grus grus) 1
 188. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 189. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 190. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 191. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 192. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 193. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 194. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 195. Siniak (Columba oenas) 1
 196. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 197. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 198. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 199. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 200. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 201. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 202. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 203. Dudek (Upupa epops) 1
 204. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 205. Karolinka (Aix sponsa) 1
 206. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 207. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 208. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 209. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 210. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 211. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 212. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 213. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 214. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 215. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 216. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 217. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 218. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 219. Badylarka (Micromys minutus) 1
 220. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 221. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 222. Czubatka (Lophophanes cristatus) 1
 223. Puchacz (Bubo bubo) 1
 224. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
Liczba ofiar
 1. Ropucha szara (Bufo bufo) 7872
 2. Jeż (Erinaceus sp.) 4536
 3. Lis (Vulpes vulpes) 2217
 4. Sarna (Capreolus capreolus) 1623
 5. Gołąb miejski (Columba livia f. urbana) 1266
 6. Zaskroniec (Natrix natrix) 1056
 7. Dzik (Sus scrofa) 988
 8. Wiewiórka (Sciurus vulgaris) 942
 9. Żaba trawna (Rana temporaria) 726
 10. Kot domowy (Felis catus) 718
 11. Zając szarak (Lepus europaeus) 663
 12. Kos (Turdus merula) 628
 13. Borsuk (Meles meles) 604
 14. Kuna domowa (Martes foina) 592
 15. Kuna (Martes sp.) 514
 16. Wróbel (Passer domesticus) 461
 17. Ropucha zielona (Bufotes viridis) 418
 18. Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus) 335
 19. Rudzik (Erithacus rubecula) 282
 20. Grzywacz (Columba palumbus) 250
 21. Jenot (Nyctereutes procyonoides) 244
 22. Myszołów (Buteo buteo) 215
 23. Kawka (Corvus monedula) 197
 24. Śpiewak (Turdus philomelos) 197
 25. Bażant (Phasianus colchicus) 187
 26. Jeż wschodni (Erinaceus roumanicus) 183
 27. Wróbel/Mazurek (Passer sp.) 182
 28. Kuna leśna (Martes martes) 175
 29. Kwiczoł (Turdus pilaris) 175
 30. Padalec (Anguis fragilis) 174
 31. Sierpówka (Streptopelia decaocto) 171
 32. Dymówka (Hirundo rustica) 164
 33. Szpak (Sturnus vulgaris) 159
 34. Puszczyk (Strix aluco) 152
 35. Tchórz (Mustela putorius) 145
 36. Pies domowy (Canis familiaris) 143
 37. Łoś (Alces alces) 139
 38. Kret (Talpa europaea) 136
 39. Szczur wędrowny (Rattus norvegicus) 134
 40. Mazurek (Passer montanus) 130
 41. Jeleń szlachetny (Cervus elaphus) 130
 42. Krzyżówka (Anas platyrhynchos) 127
 43. Sójka (Garrulus glandarius) 124
 44. Żaby "zielone" (Pelophylax esculentus complex) 112
 45. Trznadel (Emberiza citrinella) 105
 46. Wrona siwa (Corvus cornix) 96
 47. Gawron (Corvus frugilegus) 95
 48. Zięba (Fringilla coelebs) 94
 49. Łasica (Mustela nivalis) 87
 50. Bogatka (Parus major) 84
 51. Wydra (Lutra lutra) 79
 52. Żaba "brunatna" (Rana sp.) 75
 53. Dzięcioł duży (Dendrocopos major) 71
 54. Gąsiorek (Lanius collurio) 65
 55. Sroka (Pica pica) 63
 56. Daniel (Dama dama) 63
 57. Chomik europejski (Cricetus cricetus) 58
 58. Mewa śmieszka (Chroicocephalus ridibundus) 57
 59. Uszatka (Asio otus) 56
 60. Mewa srebrzysta (Larus argentatus) 55
 61. Bóbr europejski (Castor fiber) 54
 62. Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) 48
 63. Żaba moczarowa (Rana arvalis) 46
 64. Pliszka siwa (Motacilla alba) 45
 65. Żmija zygzakowata (Vipera berus) 44
 66. Gryzoń (Rodentia) 42
 67. Myszarka polna (Apodemus agrarius) 41
 68. Kuropatwa (Perdix perdix) 40
 69. Makolągwa (Carduelis cannabina) 38
 70. Traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris) 33
 71. Kapturka (Sylvia atricapilla) 32
 72. Szop pracz (Procyon lotor) 31
 73. Modraszka (Cyanistes caeruleus) 31
 74. Szczygieł (Carduelis carduelis) 30
 75. Wilk (Canis lupus) 30
 76. Dzięcioł zielony (Picus viridis) 29
 77. Dzwoniec (Chloris chloris) 28
 78. Kopciuszek (Phoenicurus ochruros) 28
 79. Kumak nizinny (Bombina bombina) 26
 80. Bocian biały (Ciconia ciconia) 24
 81. Oknówka (Delichon urbicum) 23
 82. Żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus) 23
 83. Gronostaj (Mustela erminea) 22
 84. Jerzyk (Apus apus) 22
 85. Jeż zachodni (Erinaceus europaeus) 21
 86. Cierniówka (Sylvia communis) 21
 87. Ryjówka aksamitna (Sorex araneus) 21
 88. Krogulec (Accipiter nisus) 21
 89. Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus) 21
 90. Jer (Fringilla montifringilla) 19
 91. Jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara) 18
 92. Norka amerykańska (Mustela vison) 17
 93. Piegża (Sylvia curruca) 17
 94. Skowronek (Alauda arvensis) 15
 95. Mewa siwa (Larus canus) 14
 96. Brzegówka (Riparia riparia) 13
 97. Żubr (Bison bonasus) 13
 98. Grubodziób (Coccothraustes coccothraustes) 13
 99. Salamandra plamista (Salamandra salamandra) 13
 100. Myszarka leśna (Apodemus flavicollis) 13
 101. Potrzeszcz (Emberiza calandra) 12
 102. Słonka (Scolopax rusticola) 12
 103. Mewa (Larus sp.) 12
 104. Pustułka (Falco tinnunculus) 12
 105. Lelek (Caprimulgus europaeus) 11
 106. Łabędź niemy (Cygnus olor) 11
 107. Paszkot (Turdus viscivorus) 11
 108. Piżmak (Ondatra zibethicus) 10
 109. Nietoperz (Chiroptera) 10
 110. Pliszka żółta (Motacilla flava) 10
 111. Pleszka (Phoenicurus phoenicurus) 10
 112. Ryjówkokształtne (Soricomorpha) 10
 113. Łyska (Fulica atra) 9
 114. Strzyżyk (Troglodytes troglodytes) 9
 115. Gniewosz plamisty (Coronella austriaca) 9
 116. Kowalik (Sitta europaea) 8
 117. Czyż (Spinus spinus) 8
 118. Raniuszek (Aegithalos caudatus) 7
 119. Pokląskwa (Saxicola rubetra) 7
 120. Sikora uboga (Poecile palustris) 7
 121. Łozówka (Acrocephalus palustris) 6
 122. Czajka (Vanellus vanellus) 6
 123. Krętogłów (Jynx torquilla) 6
 124. Zimorodek (Alcedo atthis) 6
 125. Muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca) 6
 126. Popielica (Glis glis) 6
 127. Lerka (Lullula arborea) 5
 128. Piecuszek (Phylloscopus trochilus) 5
 129. Bąk (Botaurus stellaris) 5
 130. Kokoszka (Gallinula chloropus) 5
 131. Płomykówka (Tyto alba) 5
 132. Żaba wodna (Pelophylax esculentus) 5
 133. Rzekotka drzewna (Hyla arborea) 5
 134. Muchołówka szara (Muscicapa striata) 5
 135. Karlik (Pipistrellus sp.) 5
 136. Muflon (Ovis ammon) 5
 137. Rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens) 4
 138. Kulczyk (Serinus serinus) 4
 139. Pójdzka (Athene noctua) 4
 140. Niedźwiedź brunatny (Ursus arctos) 4
 141. Wodnik (Rallus aquaticus) 4
 142. Rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus) 4
 143. Kruk (Corvus corax) 4
 144. Mroczek późny (Eptesicus serotinus) 3
 145. Srokosz (Lanius excubitor) 3
 146. Myszarka zaroślowa (Apodemus sylvaticus) 3
 147. Kobczyk (Falco vespertinus) 3
 148. Mysikrólik (Regulus regulus) 3
 149. Ropucha paskówka (Bufo calamita) 3
 150. Bączek (Ixobrychus minutus) 3
 151. Zniczek (Regulus ignicapilla) 3
 152. Ryjówka malutka (Sorex minutus) 3
 153. Królik (Oryctolagus cuniculus) 3
 154. Dzięcioł czarny (Dryocopus martius) 3
 155. Żółw błotny (Emys orbicularis) 3
 156. Trzciniak (Acrocephalus arundinaceus) 3
 157. Świergotek drzewny (Anthus trivialis) 2
 158. Trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) 2
 159. Gil (Pyrrhula pyrrhula) 2
 160. Droździk (Turdus iliacus) 2
 161. Przepiórka (Coturnix coturnix) 2
 162. Nornica ruda (Myodes glareolus) 2
 163. Jastrząb (Accipiter gentilis) 2
 164. Borowiec wielki (Nyctalus noctula) 2
 165. Żołna (Merops apiaster) 2
 166. Jarząbek (Tetrastes bonasia) 2
 167. Czapla siwa (Ardea cinerea) 2
 168. Dzięciołek (Dendrocopos minor) 2
 169. Słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) 2
 170. Jarzębatka (Sylvia nisoria) 2
 171. Nornik zwyczajny (Microtus arvalis) 2
 172. Orzesznica (Muscardinus avellanarius) 2
 173. Pierwiosnek (Phylloscopus collybita) 2
 174. Karczownik (Arvicola amphibius) 2
 175. Mysz domowa (Mus musculus) 2
 176. Kukułka (Cuculus canorus) 2
 177. Czubatka (Lophophanes cristatus) 2
 178. Trzmielojad (Pernis apivorus) 2
 179. Dzięcioł średni (Dendrocopos medius) 1
 180. Szakal złocisty (Canis aureus) 1
 181. Wąsatka (Panurus biarmicus) 1
 182. Gęsiówka egipska (Alopochen aegyptiaca) 1
 183. Derkacz (Crex crex) 1
 184. Włochatka (Aegolius funereus) 1
 185. Słowik szary (Luscinia luscinia) 1
 186. Gacek brunatny (Plecotus auritus) 1
 187. Ryś (Lynx lynx) 1
 188. Żuraw (Grus grus) 1
 189. Brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos) 1
 190. Pokrzywnica (Prunella modularis) 1
 191. Ortolan (Emberiza hortulana) 1
 192. Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) 1
 193. Dzierlatka (Galerida cristata) 1
 194. Perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus) 1
 195. Nocek wąsatek (Myotis mystacinus) 1
 196. Siniak (Columba oenas) 1
 197. Traszka karpacka (Lissotriton montandoni) 1
 198. Wilga (Oriolus oriolus) 1
 199. Krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra) 1
 200. Puszczyk uralski (Strix uralensis) 1
 201. Dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) 1
 202. Białorzytka (Oenanthe oenanthe) 1
 203. Karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus) 1
 204. Dudek (Upupa epops) 1
 205. Nurogęś (Mergus merganser) 1
 206. Karolinka (Aix sponsa) 1
 207. Wąż eskulapa (Zamenis longissimus) 1
 208. Nocek rudy (Myotis daubentonii) 1
 209. Mewa siodłata (Larus marinus) 1
 210. Myszołów włochaty (Buteo lagopus) 1
 211. Kląskawka (Saxicola rubicola) 1
 212. Mandarynka (Aix galericulata) 1
 213. Dziwonia (Erythrina erythrina) 1
 214. Gęś zbożowa (Anser fabalis) 1
 215. Bekasik (Lymnocryptes minimus) 1
 216. Mewa żółtonoga (Larus fuscus) 1
 217. Sokół wędrowny (Falco peregrinus) 1
 218. Suseł moręgowany (Spermophilus citellus) 1
 219. Potrzos (Emberiza schoeniclus) 1
 220. Badylarka (Micromys minutus) 1
 221. Ohar (Tadorna tadorna) 1
 222. Mewa białogłowa (Larus cachinnans) 1
 223. Puchacz (Bubo bubo) 1
 224. Uszatka błotna (Asio flammeus) 1
Obserwacje wg. gromady
 1. Ssaki 14352
 2. Ptaki 6960
 3. Płazy 1580
 4. Gady 850
Liczba obserwatorów - 262
Ranking obserwatorów
 • PrzemekS - 4334
 • Karol - 2081
 • barutko - 1982
 • elf_zielony - 1584
 • Mustela - 1132
 • tmaszkal - 782
 • Avocet - 767
 • Tadek - 597
 • mawez - 542
 • chris - 515
 • więcej