Nasze drogi przemierzają miliony pojazdów, a intensywność ruchu drogowego wzrasta z roku na rok. Powszechną i smutną konsekwencją tego zjawiska są kolizje pojazdów ze zwierzętami. Nie wiemy ile zwierząt ginie na drogach w Polsce, wiemy jednak, że jest to liczba ogromna. Ograniczenie skali zjawiska jest możliwe, wymaga jednak dobrego rozpoznania problemu w oparciu o systematycznie gromadzone dane. Niniejsza strona powstała z myślą o rejestrowaniu przypadków kolizji drogowych ze zwierzętami. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych osób, umożliwia wpisywanie obserwacji oraz ich samodzielne przeglądanie, a docelowo służy poszukiwaniu rozwiązań ograniczających liczbę kolizji i skalę śmiertelności zwierząt. Zapraszamy do korzystania ze strony.

Informujemy, że strona zawiera zdjęcia martwych zwierząt

Ostatnie obserwacje

Gatunek Gromada Obserwator Data obserwacji Data dodania  
Kot domowy (Felis catus) Ssaki Dawid K. 2024-03-08 2024-03-03 więcej
Jeż (Erinaceus sp.) Ssaki Tadek 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki Tadek 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Kos (Turdus merula) Ptaki Tadek 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Sarna (Capreolus capreolus) Ssaki PrzemekS 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Kuna (Martes sp.) Ssaki PrzemekS 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Zając szarak (Lepus europaeus) Ssaki ornitoholics 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy ornitoholics 2024-03-03 2024-03-03 więcej
Ropucha szara (Bufo bufo) Płazy Monika P 2024-03-02 2024-03-02 więcej
Kot domowy (Felis catus) Ssaki Monika P 2024-03-02 2024-03-02 więcej

Ostatnie wiadomości

Pierwsze podsumowanie w oparciu o dane Rejestru – śmiertelność ptaków na drogach w Polsce

W odróżnieniu od wcześniejszych wiadomości, w których opisywaliśmy publikacje zewnętrzne, tym razem z przyjemnością prezentujemy opracowanie własne, powstałe na podstawie obserwacji wprowadzanych przez współpracowników portalu Zwierzęta na Drodze. Celem publikacji było podsumowanie danych o śmiertelności ptaków na drogach w Polsce. Przedstawiamy liczebność i skład gatunkowy ofiar, fenologię śmiertelności, charakterystykę siedliskową miejsc kolizji oraz mało znane fakty dotyczące kolizji wieloosobnikowych. Praca ukazała się w Ornis Polonica – renomowanym kwartalniku krajowym, publikującym oryginalne recenzowane prace naukowe z dziedziny ornitologii. Streszczenie oraz link do pełnego tekstu pracy zamieszczamy poniżej.

W tym miejscu pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim współpracownikom i wolontariuszom za wrażliwość i troskę o los zwierząt ginących na drogach oraz zaangażowanie, które przyczynia się do współtworzenia bazy danych Zwierzęta na Drodze. Wkład ten umożliwił powstanie prezentowanej tu publikacji, jest też bezcenny dla pogłębienia ogólnej wiedzy o problemie śmiertelności zwierząt na drogach.

Statystyki

Liczba obserwacji

24201

Liczba gatunków

218

Liczba ofiar

37042

Liczba obserwatorów

266